Poster Stojim Pravo horizontal

INICIJATIVA „STOJIM PRAVO“

 

Poštovane kolege,

Inicijativu „Stojim pravo“ pokrećemo zbog evidentnog dugododišnjeg problema preteških đačkih torbi, što ugrožava fizički razvoj i uzrokuje brojne deformitete kičmenog stuba, koji su utvrđeni kod čak trećine dece školskog uzrasta. Procene fizijatara i ortopeda su da dete dete koje ima 20 kilograma ne bi smelo da nosi torbu težu od tri kilograma, što je u velikom raskoraku sa realnošču u kojoj čak i đaci prvaci nose torbe teške 6-8 kilograma. Štaviše, zbog preteških torbi deca više ne mogu sama da odlaze u školu i vraćaju se iz nje, jer su odrasli prinuđeni da im te iste torbe nose, pa su ugroženi i dečija samostalnost i njihov socijalni razvoj.

Inicijativa “Stojim pravo” je zamišljena tako da se škole samoinicijativno priključuju po odluci direktora, i podrazumeva čitanje obaveštenja od strane direktora škole na Nastavničkom veću, u kojem se pozivaju nastavnici da blagovremeno obaveste učenike o potrebnim nastavnim sredstvima za naredni period ili čas, dakle da detaljnije planiraju nastavu i vrše odabir MAKSIMALNO DVA nastavna sredstva/stvari po predmetu, koje će deca donositi i koristiti na časovima. 

Škola će svoje učešće u inicijativi oglasiti plakatom na ulaznim vratima, sajtu, društvenim mrežama i obaveštenjem na roditeljskim sastancima. Materijele neophodne za sprovođenje inicijative – plakat, Predlog obaveštenja za Nastavničko veće i Predlog obaveštenja za roditeljske sastanke, škole dobijaju u elektronskom obliku odmah nakon prijavljivanja na sajtu Stojimpravo.detijarije.com, popunjavanjem forme u rubrici Prijavite vašu školu. ŠKOLU PRIJAVLJUJE DIREKTOR ili ovlašćeno lice škole. 

Realizaciju inicijative na sebe preuzimaju portal DETINJARIJE i Razvojni centar FAKTOR, koji će javnost redovno obaveštavati koje škole su rekle NE torbama nehumane težine i priču proširiti na celu Srbiju.

Sigurni smo da će se inicijativi priključiti i drugi mediji i dati nam podršku, a nastavnici poslušati svoje direktore i fizijatre, te da će deca u CELOJ SRBIJI ubuduće moći da se pravilno razvijaju bez svakodnevnog nehumanog opterećivanja kičme. Iskreno se nadamo da smo zajedno na istom zadatku!

Poster Stojim Pravo mali

Back To Top