PODRŠKA PROSVETNE STRUKE NAŠOJ
INICIJATIVI “STOJIM PRAVO”

PODRŠKA PROSVETNE STRUKE NAŠOJ
INICIJATIVI “STOJIM PRAVO”

Bez kritike, od strane Školske uprava Novog Sada i Podružnice pedagoga Južnobačkog okruga, podržana je inicijativa portala DetinjarijeRazvojnog centra za decu i odrasle Faktor – “STOJIM PRAVO”.

Inicijativu pokrećemo zbog evidentnog dugododišnjeg problema preteških đačkih torbi, što ugrožava fizički razvoj i uzrokuje brojne deformitete kičmenog stuba, koji su utvrđeni kod čak trećine dece školskog uzrasta. Procene fizijatara i ortopeda su da dete dete koje ima 20 kilograma ne bi smelo da nosi torbu težu od tri kilograma, što je u velikom raskoraku sa realnošču u kojoj čak i đaci prvaci nose torbe teške 6-8 kilograma. Štaviše, zbog preteških torbi deca više ne mogu sama da odlaze u školu i vraćaju se iz nje, jer su odrasli prinuđeni da im te iste torbe nose, pa su ugroženi i dečija samostalnost i njihov socijalni razvoj.

Inicijativa “Stojim pravo” je zamišljena tako da se škole samoinicijativno priključuju po odluci direktora. Inicijativa podrazumeva apel od strane direktora škole na Nastavničkom veću, da svi nastavnici prijavljene škole detaljnije planiraju nastavu i od dece zahtevaju MAKSIMALNO DVE stvari po predmetu, a nadamo se često i samo jednu. Škola će svoje učešće u inicijativi oglasiti plakatom na ulaznim vratima, sajtu, društvenim mrežama i obaveštenjem na roditeljskim sastancima.

Realizaciju inicijative na sebe preuzimaju portal DETINJARIJE i Razvojni centar FAKTOR, koji će javnost redovno obaveštavati koje škole su rekle NE torbama nehumane težine i priču proširiti na celu Srbiju.

Sigurni smo da će se inicijativi priključiti i drugi mediji i dati nam podršku, a nastavnici poslušati svoje direktore i fizijatre, te da će deca u CELOJ SRBIJI ubuduće moći da se pravilno razvijaju bez svakodnevnog nehumanog opterećivanja kičme. Iskreno se nadamo da smo zajedno na istom zadatku!

Inicijativa će biti spremna za realizaciju u toku novembra meseca.

Izvor: Detinjarije.com

Back To Top